Prisar, avgifter og gebyr
Trykk på overskriftene for å sortere
Held musepeikar over filer
Tittel Publisert Type
Betalingssatsar Brannvern
07.01.2014 Last ned  fil . Storleik : 70,29 Kb. Endra : 07.01.2014. Publisert : 07.01.2014.
Betalingssatsar etter matrikkellova og plan-og bygningslova
07.01.2014 Last ned  fil . Storleik : 249,47 Kb. Endra : 07.01.2014. Publisert : 07.01.2014.
Betalingssatsar for Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling
07.01.2014 Last ned  fil . Storleik : 178,98 Kb. Endra : 07.01.2014. Publisert : 07.01.2014.
Betalingssatsar for Sektor for oppvekst
07.01.2014 Last ned  fil . Storleik : 120,52 Kb. Endra : 07.01.2014. Publisert : 07.01.2014.
Betalingssatsar for Sektor for velferd
30.01.2014 Last ned  fil . Storleik : 91,35 Kb. Endra : 30.01.2014. Publisert : 30.01.2014.
Betalingssatsar Sektor for kommunalteknisk drift
07.01.2014 Last ned  fil . Storleik : 212,09 Kb. Endra : 07.01.2014. Publisert : 07.01.2014.
Forskrift og regulativ - Hareid Hamnedistrikt 2014
22.01.2014 Last ned  fil . Storleik : 646,86 Kb. Endra : 22.01.2014. Publisert : 22.01.2014.
Gebyrregulativ unødige alarmer
11.06.2013 Last ned  fil . Storleik : 15,85 Kb. Endra : 11.06.2013. Publisert : 11.06.2013.
Gebyrregulativ_VA.pdf
12.11.2013 Last ned  fil . Storleik : 30,76 Kb. Endra : 12.11.2013. Publisert : 12.11.2013.
VA_forskrift_hareid_kommune.pdf
12.11.2013 Last ned  fil . Storleik : 59,19 Kb. Endra : 12.11.2013. Publisert : 12.11.2013.
padlock