Dryppande vasskran

Hareid kommune har no oppheva vassparingstiltaket

23.02.2018

Takk til alle som var med og reduserte vassforbruket!

Også skattesetlane er i desse dagar på veg i posten

Årets eigedomsskatteliste blir no lagt ut for offentleg ettersyn

22.02.2018

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om utskriving av eigedomsskatt for...

Digital post

Hareid kommune vil at fleire skal ta imot digital post

21.02.2018

2 634 innbyggjarar i Hareid kommune har ikkje teke i bruk digital...

ill.png

Melding om godkjent mindre reguleringsendring - Iverskogen (PlanID 20150005)

19.02.2018

Med dette melder vi at Hareid Formannskap i møte 12.02.2018, sak FSK PS 13...

Dryppande vasskran

Viktig informasjon angåande bruk av vatn

16.02.2018

Grunna stort forbruk av vatn i Hareid kommune, og dermed lite kapasitet i...

Login for redigering