2 ledige stillingar ved eining for heimetenester

Vi kan no tilby to ledige stillingar - som sjukepleiar i natt-team og som helsefagarbeidar. Begge stillingane har søknadsfrist 14. august.

Omsorgsbilete av helsepersonale og brukar - Klikk for stort bileteHelseteneste i heimen er ei heildøgnsteneste som skal legge til rette for at flest mogleg kan bu i eigen heim så lenge dei sjølve ønskjer det. shutterstock.com  

Få nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen - trykk her!

Tre-fire gongar i månaden, og ved særlege hendingar, sender vi ut nyheitsbrev. Til no har vi om lag 600 abonnentar, i tillegg til alle tilsette.

Du vil få informasjon om møta i dei folkevalde organa, bli oppdatert på koronasituasjonen, oversikt over ledige stillingar og andre hendingar i kommuenen.

Trykk på denne lenka for å gå til påmeldingssida.


Det er frå medio september ledig eit 1-års 80% vikariat som helsefagarbeidar i eining for heimetenester. Arbeidsplanen er todelt med arbeid kvar 3. helg.

Her kan du lese meir og søkje på stillinga

Vi ser også etter sjukepleiar snarast i 75% engasjement frå 01.09.2022 til 31.12.2023 med arbeidstid f.t. natt! Du blir ein del av eit kjekt natt-team, med fokus på tverrfagleg samarbeid og heilskapleg oppfølging av pasientane.

Klikk her for å søkje på stillinga

Eining for heimetenester utfører helse- og omsorgsoppgåver etter enkeltvedtak og behov i brukar sin private heim og i omsorgsbustader. Du får ta del i eit spanande utviklingsarbeid og vi i sektor for velferd ønskjer oss engasjerte, profesjonelle og løysningsorienterte medarbeidarar. Vi tilbyr i gjengjeld ein triveleg arbeidsplass med godt tverrfagleg fagmiljø.

Har du spørsmål, kan du vende deg til einingsleiar Christina Aasen Helvig på mobil nr. 476 82 834.