28. januar: 62 stadfesta smitta siste veka

Hareid kommune har registrert 62 nye smitta siste veka.

 

Få nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen - trykk her!

Tre-fire gongar i månaden, og ved særlege hendingar, sender vi ut nyheitsbrev. Til no har vi om lag 600 abonnentar, i tillegg til alle tilsette.

Du vil få informasjon om møta i dei folkevalde organa, bli oppdatert på koronasituasjonen, oversikt over ledige stillingar og andre hendingar i kommuenen.

Trykk på denne lenka for å gå til påmeldingssida.

Tala gjeld testar laboratorietestar (PCR) som er tatt torsdag 20. januar  til og med onsdag 26. januar.

I tillegg kjem dei som sjølv har registrert positiv hurtigtest. Desse har vi ikkje oversikt over på noverande tidspunkt.

Tilfella er spreidde i heile kommunen på fleire enkelthusstandar og i skulane. Mange av tilfella registrert tidleg i perioden, var knytt til utbrotet på Spenncon. Det er no stilna vekk.

  • Hald deg oppdatert på koronasituasjonen i Hareid på koronaportalen vår

Framleis er det berre mild sjukdom hos dei som er smitta.

Vi oppmodar alle om å teste seg om dei har symptom på luftvegssjukdom eller er nærkontaktar.

Dei fleste som får ein positiv hurtigtest skal nå ikkje kontakte legekontoret for å få stadfesta han med laboriatorietest. Dette gjeld dei over 16 år som

  • har hatt covid-19 dei siste tre månadane
  • har fått oppfriskingsdose (dose 3)

Andre må ringe legekontoret for å få PCR-test. Ring 70 30 70 70 for å bestille time.

  • Sjå kva reglar og råd som gjeld for karantene og isolasjon på vår koronaportal