3. dose – noko for deg?

Vi startar opp med å vaksinere utvalde grupper med tredje dose av koronavaksinen no.

Pexels.com  

Folkehelseinstituttet anbefaler følgande grupper å ta tredje dose:

  • Transplanterte
  • Alvorleg og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorleg nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som følgje av HIV-infeksjon
  • Pågåande betydeleg immunsuppressiv behandling av annan årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetenesten. Dette er en samansett gruppe og krev individuell vurdering.
  • Pasientar som ansvarleg legespesialist ser å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i en av gruppene ovanfor.

Les meir på fhi.no 

Det blir vaksinering av desse gruppen på gamle Hareid legekontor  v/ Vidar Vollsæter denne veka. Ta kontakt med Hareid legesenter for eventuell bestilling av time eller spørsmål på 70 30 70 70.