Aktuelt

I år som alle tidlegare år arrangerer kyrkja i Hareid gudstenste der barnehageborn og skuleborn er særskilt inviterte. I Hareid er det tradisjon for eit godt samarbeid mellom barnehagane, skulane og kyrkja. Ein ny rettleiar frå myndigheitene legg vekt på at elevane skal ha tilbod om gudsteneste, noko skulen og kyrkja har hatt eit samarbeidsmøte om.

Hender holder hender

Dei fire barnehagane i Hareid vil i perioden 26.11 til og  med 07.12 vere med på Trygg Trafikk sin kampanje Sikring av barn i bil 2018.  

– Vi vil ha dine innspel og forslag for å kunne skape ein betre kommune, seier Hareid-ordførar Anders Riise.

Toyota HiAce, 2000 mod., 193 000 km, med hengarfeste. Pris kr. 12.000,- eller høgstbydande (eks. reg. avgift). Frist for bod 25.11.18.

I si siste bok har Øystein Orten jakta på den italienske sjela.

Det vert utført grunnundersøkingar i området ved synste molo på Hareid hamn

Tysdag 15.11.18 vart det arrangert semifinale Sør Skule-cup 2018-2019 i Ulsteinhallen, i regi av Møre og Romsdal friidrettskrets.

Det er no kome nytt autovern langs enden av Røysetvegen ved Ulset. Dette saman med nye møteplassar og asfalt gjer at vi no vonar vegen vil fungere bra som omkøyringsveg under resten av prosjektet.

Då er Kvitholvegen stengt ved kryss til Røysetvegen. Omkøyring vert via Ulset.

Frå krysset med Hovlidvegen og ned til Finnskardsmarka blir det asfaltering måndag 12 november.

Prosjektet med renovering av veg vert delt inn i tre faser, dette for å få til logistikk med omkøyring medan arbeidet står på.

Fredag 19.10.18 gjennomførte alle elevane ved Hareid skule joggedag til inntekt for NRK sin TV-aksjon til Kirkens Bymisjon

Grunna situasjonen vi er i, er det usikkert om det vert arrangert norskprøver i slutten av mai. Vi legg ut informasjon så snart vi veit noko meir.

Statens strålevern informerar om at det frå 1. november kjem jodtablettar til sal på alle apotek. Myndigheitene anbefalar at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande born kjøper tablettar for heimelagring.

DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap) og Oslo Kommune har i samarbeid utarbeida ei kampanje som har som målsetjing å betre folks eigenberedskap. Kampanja fokuserer på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom til dømes straumen vert borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å fungere, vatnet er avstengt eller det vert vanskeleg å få tak i nødvendige varer. Har du tenkt over kva du treng for å kunne klare deg sjølv i heimen din i tre dagar dersom dette skjer?  

 

Kvart år ligg det ei viss spenning i nasjonale prøver. Korleis ligg skulen i Hareid i  høve til andre skular i fylket og landet, men ikkje minst - har den einskilde elev hatt den framgangen vi håper i eiga læring?

Enova gir stønad på kr. 20 000 fram til 31.12.2018 for dei som bytter ut oljefyren.

 

25. oktober inviterte Næringsforeninga i Ålesundsregionen til «Byggebørsen 2018»- Sunnmøre sin største møteplass for eigedom-, bygg- og anleggsbransjen,samt kommunale beslutningstakara og mynde.

Arbeid med møteplassar langs Røysetvegen frå Ulsetbakken er tenkt starta opp førstkomande måndag 29.10

Onsdag 31. oktober kl. 12.00 rockar Kjell Elvis Hadartun