Det er løyvd budsjettmidlar til oppgradering av kommunale vegar og arbeidet set i gong no!

Hareid kommune og Volda Maskin har fått på plass anleggsmaskinene og varslar igongsetjing av arbeidet måndag 12. september.
Bilete viser vegarbeidar og gravemaskin i arbeid på veg - Klikk for stort bileteEndeleg! No startar arbeidet med oppgradering av mange vegar i Hareid kommune. shutterstock  

Kommunale vegar prioritert for oppgradering

Etter utført kartlegging på kva vegar som har størst behov for oppgradering på årets budsjettmidlar, er følgande prioriteringsliste sett opp i samarbeid med rådgivande konsulentar i Asplan Viak.

  • Bigset (Oreteigen med sidevegar)
  • Geilane (Grimstadgeila, Geileplassen, Geilehagen, Geilestubben, Geilevegen, Geileråsa og Geilebakken)
  • Hjørungavåg (Plassane, Ovravegen og Liavågvegen)
  • Brandal (Øvstevegen, Almestadbakken og Pe-vegen)
  • Melshornvegen på Indre Hareid

Anbodskonkurranse for gravearbeidet og masseutskifting er gjennomført og Volda Maskin blei vinnande entreprenør. Hareid kommune har rammeavtale med NCC, som vil stå for asfaltering.

Anleggsperiode

Arbeidet startar opp på Bigset i sidevegane til Oreteigen allereide måndag 12. september og i Geilane tidleg i komande veke. Etter dette går gravearbeidet vidare til Hjørungavåg, Brandal og Indre Hareid.

Innbyggarar med eigedom i dei berørte områda bes om å beskjære hekkar og tre som veks ut i vegen, slik at arbeidarar og maskiner kjem godt til.

Det vert sendt ut sms fortløpande til aktuelle husstandar.

Nokre ulemper kan ein måtte pårekne i anleggsperioden, som t.d. støy og begrensa adkomst/parkering. Vi håper at ny og god veg i mange år framover veg opp for desse ulempene!