Eigedomsskatt 2019 til offentleg ettersyn

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak av 13.12.2018 om utskriving av eigedomsskatt for 2019, legg Hareid kommune ut eigedomsskattelister til offentleg ettersyn i tre veker (frå 11.03.19).

Klikk for stort bilete

og på servicekontoret (papir).

Klage på fastsatt eigedomsskattesats kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga, og må sendast til:

postmottak@hareid.kommune.no

(Skriv Klage eigedomsskatt og adressa klagen gjeld for i emnefeltet.)

eller

Eigedomsskattekontoret i Hareid

Rådhusplassen 5

6060 HAREID

Les meir om eigedomsskatten her.