Gradvis oppstart av dagsenter

Frå onsdag 06.05.2020 vil det bli gradvis oppstart av dagsenter for eldre heimebuande. Tilbodet er tilpassa dei gjeldande nasjonale smitteverntiltaka.

Klikk for stort bilete 

Nødvendige prioriteringar må gjerast for at vi kan gjennomføre dette tilbodet, og den enkelte brukar av tenesten vil bli kontakta for nærare informasjon.

Vil du ha nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen? Abonner på vårt nyheitsbrev.​​​​​​​

Det blir grupper på inntil fem personar per dag. Den enkelte vil som før bli henta med bil frå dagsenteret, men no med berre to brukere  per biltur.

For å kunne tilpasse eit midlertidig tilbod med små grupper, vil dagsentertilbodet ikkje nødvendigvis skje på den faste vekedagen ein tidlegare hadde.