Gratis norskopplæring for dine tilsette

Har du tilsette i di verksemd som treng å lære meir norsk? Hos Ressurssenteret tilbyr vi gratis norskkurs til vaksne arbeidstakarar.

Klikk for stort bileteRessurssenteret på Hareid tilbyr gratis norskkurs til tilsette ved verksemder på Søre Sunnmøre.  

Ta kontakt med Ressurssenteret på Hareid for kurstilbod og gratis undervisning.

Ressurssenteret i Hareid kommune er autorisert tilbydar av Kompetansepluss-kurs og får tilskot frå staten til desse kursa. Ressurssenteret i Hareid kommune er opplæringstilbydar og har kurs for innbyggarar på Søre Sunnmøre.

Målgruppa for kursa er vaksne arbeidstakarar, primært med lav formell utdanning, som treng å styrke sine grunnleggande ferdigheiter eller kunnskap i norsk.

Deltakarane skal ha løn- og arbeidsforhold hjå verksemda som søkjer og vere tilsett for minimum seks månadar.

Opplæringa skal vere frivillig og gratis for deltakarar. Dersom kursa skjer i arbeidstid, er det ikkje lov å trekkje deltakarane i løn.

 

Ynskjer du meir informasjon, ta kontakt med:

Trine Pilskog, 7037691/90152322 eller

Bjørg Vartdal Hareide, 7037692/94830514

 

Sjå også: kompetansenorge.no/