Grunnundersøkingar - Hareid hamn

Illustrasjon

Det vert utført grunnundersøkingar i området ved synste molo på Hareid hamn

Dette i samband med sjøfylling ved Trelast og nye utsleppsleidningar utanfor moloen.