Har du eit barn under 16 år som skal vaksinerast med influensavaksine? Hugs skriftleg samtykke frå begge føresette!

shutterstock

Dersom barnet er under 16 år, må begge føresette fylle ut samtykkeskjema som skal leverast på vaksinasjonsdagen.

For born mellom 6 månadar og 9 år, som ikkje har hatt influensa eller har fått influensavaksine tidligare, er det tilrådd med to doser influensavaksine med minimum 4 vekers intervall.

Samtykkeskjema finn du her: 

Samtykkeskjema influensavaksinering av barn og ungdom under 16 år - FHI