Helsestasjonen inviterer til foreldre- og fødselsførebuande kurs

Klikk for stort bilete Hareid helsestasjon starter opp med nytt foreldre- og fødselsførebuande kurs 09.10.19.

Kursa vil foregå på Hareid helsestasjon.

Onsdag 09.10.19 kl. 1700-1900:

Fødsel/svangerskap                          

v/ jordmor

 

Mandag 14.10.19 kl. 1700-1900:

Amming og fysisk aktivitet i svangerskap og barseltid

v/ fysioterapeut og helsesjukepleiar

 

Torsdag 17.10.19 kl. 1700-1900:

Barseltida                               

v/ helsesjukepleiar og psykiatrisk sjukepleier

 

Tirsdag  22.10.19 kl. 1800-2000:

Det å vere ein familie              

v/Familievernkontoret   

 

Påmelding: Hareid helsestasjon på telefon 700 37 750

NB! For at kurset skal bli halde, må der vere minst 3 par påmelde. 

Følg oss på Facebook for fleire nyheiter, tips og råd.

Kontakt

Ann Elin Skeide
leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 03 77 61
Mobil 954 61 323