Her kjem nye-brua

Det gamle bruelementet på Kaldhol bru blei fjerna måndag kveld. I dag blei dei nye heist på plass.

Klikk for stort bileteHer blir dei nye bru-elementa satt på plass over Kaldholelva. Foto: André N. Overvåg.

Det meldar entreprenør Brekke og Kleppe. So fort nyebrua er på plass, vil det bli lagt vangar og avlastingsplate.

Klikk for stort bilete