Influensavaksinering i Hareid

Klikk for stort bileteDet vert vaksinering mot influensa på Hadartun mandag 29. oktober og mandag 5. november frå kl.09:00 – 12:00.

Kostnad

Vaksinen kostar kr.150,-. Vi ber om at de tek med kontantar for betaling.

Tilrådde grupper

Personar i desse gruppene er spesielt tilrådde å ta influensavaksine:

 • Gravide frå 12. svangerskapsveke
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Alle som har fylt 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2 
  • kronisk luftvegssjukdom
  • kronisk hjarte- og karsjukdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett infeksjonsforsvar
  • svært alvorleg fedme (BMI over 40)
  • annan alvorleg eller kronisk sjukdom