Informasjon om koronaviruset og influensa

Hareid kommune har sendt ut informasjonsmateriell til sjukeheim, fastlegane, skuler, barnehagar med meir om koronaviruset.

Klikk for stort bileteKoronaviruset er ei gruppe virus som har en halo eller korona rundt kjernen. Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library  

Viruset er enno ikkje påvist i Noreg. No er det derimot høgsesong for influensasmitte. Derfor er det viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkninga. Då vil helsetenestene ha betre kapasitet til å handtere eventuelle personar med koronasmitte om dei skulle kome.

Personar som trur dei er smitta av korona-viruset må ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Ved livstruande situasjonar må ein ringe 113.

Vil du ha nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen? Meld deg på nyheitsbrev her.

Helsedirektoratet oppmodar til å henge opp plakatar med generelle hygieneråd der mange menneske samlast.

Her kan du laste ned: