Innskriving av nye 1.klassingar

Innskrivinga er utsett til veke 11.

Erlend Friestad  


Det er mange spende førskulebarn som lurer på når dei skal på innskriving på skulen. Innskrivinga er førebels utsett til veke 11 då vi ikkje heilt har landa på kva løysing vi skal gå for enno. Føresette vil få nærmare informasjon får den enkelte skule.