Kjøpmannsgata vert stengt for gjennomkøyring i morgon torsdag 4. juli

Det er behov for å kople seg på eksisterande rør som ligg midt i gata og vi må difor stenge Kjøpmannsgata ved Trådkråa for gjennomkøyring i morgon.

Klikk for stort bilete