Kjøpmannsgata vert stengt grunna vegarbeid

Klikk for stort bilete Vebjørn Groven   Vegen må hevast/senkast til rett nivå før ny asfalt kjem.

Vi skal leggje til rette for varelevering til butikkane samt SSR.  

Parkering vert med Rådhuset og så har nokre fått opparbeida parkering på oppsida av Kjøpmannsgata som må nyttast.