Nataliya Overå blir fast sjukeheimslege

Erlend Friestad  

Vi er veldig glad for at Nataliya Overå har tatt på seg dette oppdraget.

Ho får veldig gode tilbakemeldingar frå tilsette og brukarar/pasientar både på sjukeheimen og helsestasjonen for ungdom. Nataliya Overå som fast sjukeheimslege vil bidra til stabilitet og kvalitet i tenestene våre.

Ho vil helde fram på helsestasjon for ungdom som før og som fastlege.