No kan du søkje om treningstid

No er det tid for å søkje om treningstid for skuleåret 2023/24 i Hareidhallen, Hareid symjehall og gymsalen i Brandal.

 

Dronebilete av Hareidhallen sett frå nordaust. - Klikk for stort bilete Erlend Friestad

  

Søknad og tildeling av treningstid er på våren slik at det er klart til oppstart til hausten.

Lag og organisasjonar i Brandal krins kan søkje om treningstid i gymsalen i Brandal. Treningstid i gymsalane på dei andre skulane i kommunen er det rektor ved dei ulike skulane som tildeler. 

MERK: Alle tidlegare avtaler går ut, så alle må søke på nytt no i vår.

Søknadsfrist for å få treningstid er 24. mai 2023.

Send epost til: postmottak@hareid.kommune.no og merk  «Treningstid og stad»

Har du spørsmål  kan du kontakte ungdomsarbeidar Renate Seljeseth Bøe.