No kjem det nye utsleppsleidningar i Brandal

Måndag 03.12 vil Hareid kommune begynne med bygging av nye utsleppsleidningar for avløp i Brandal.

Ledningane vil bli lagt rett syd for elveosen ved utløpet til Storelva i Brandal. Det er ein del av ein langsiktig plan for handtering av avløp i Brandal. Han er tilpassa vegvesenet sine planar om utskifting av brua like ved.

Aurvoll og Furesund AS er hovudentreprenør på prosjektet og antatt varigheit på arbeida er ut januar 2019.