Samfunnskritisk personell

Personar som reknast som samfunnskritisk personell kan få dispensasjon frå karantenereglar og moglegheit for barnehage eller skuleplass for sine barn.

Søknadar om skule- og barnehageplass må rettast til kommunalsjef Eivind Longva.

Søknadar om dispensasjon frå karantenekrav må rettast til assisternande rådmann, Kariann Bigseth på e-post: postmottak@hareid.kommune.no.

Sjå desse her for meir informasjon om kven som er omfatta.