Sikring av barn i bil

Hender holder hender - Klikk for stort bileteDei fire barnehagane i Hareid vil i perioden 26.11 til og  med 07.12 vere med på Trygg Trafikk sin kampanje Sikring av barn i bil 2018.  

Undersøkingar og ulykkesstatistikken viser at det står heller dårleg til med sikring av barn i bil.
Trygg Trafikk opplyser m.a. dette:

  • 14 av 15 barn mellom 0 og 4 år,som vert skada i bil, vert skada grunna dårleg eller feil sikring
  • Mange barn er feil sikra grunna at dei har på for mykje kle i bilen
  • Ved frontkollisjon er det er 5 gongar sikrare for barn å sitje bakoverlent i bilen

Trygg Trafikk har vore i kontakt med politiet i distriktet og dei vil følge opp med kontroll av korleis barn vert sikra i bil.

I barnehagane vert det utdelt brosjyrar i tillegg til at det vert sett opp pop-up-søyler ved kvar inngang.
 

Les meir på Trygg Trafikk sine sider.