Sjå opptak frå kommunestyremøtet 7. februar

 Klikk for stort bilete

Dette var ei testsending, derfor er ikkje lyd og bilete optimalt.

Tidskoder:

8:30: Orientering om Helseplattform ved Tommy Dahl

37:00: sak 4/19 Skjenkeløyve Naboen restaurant

44:00: sak 5/19 Nye vedtekter Hareid ungdomsråd

46:00: sak 6/19: Utbyggingsavtale Iverskogen

49:00: sak 7/19: Avklaringar i høve drift og budsjett

1:28:00:  sak 8/19 Hareid sokn - avklaringar i høve drift og budsjett

1:57:00:  sak 9/19 om finansiering av Engeskartunellen

2:15:00:  sak 10/19 - Ny kai på indre hamn