Sjå video frå budsjettmøtet kommunestyret 12. desember

Budsjettet blei handsama i dette møtet.

Klikk for stort bilete 

Del III

Del II

Del I