Skule-app midlertidig stengd

Varsel til alle heimar i Sjustjernakommunane som nyttar foreldreappen Tieto Edu.

Klikk for stort bilete  

Appen er midlertidig stengt for bruk då meldingsfunksjonen ikkje har vore stabil. Meir informasjon kjem.

Treng du å kontakte skulen, gjer dette via telefon eller e-post.

Oppdatering frå leverandør:

"Vi viser til senere tids medieoppslag omkring svakheter i app-funksjonaliteten (kommunikasjon hjem-skole) i IKT-løsninger i oppvekstsektoren, hvor det har vært avdekket mulig tilgang til opplysninger for personer som ikke skal ha det. 
 
Tieto har iverksatt grundige undersøkelser for å fastslå om dette også gjelder våre løsninger. Arbeidet med å kartlegge samtlige mulige scenarier er svært omfattende, og vil ta noe tid.
 
Til tross for at vi er kjent med de negative konsekvenser dette vil ha for foresatte og administrasjon i kommunen, ser vi at bruk av app’en inntil videre bør stoppes etter «føre var» prinsippet. Som leverandør kan vi ikke risikere informasjon på avveie, og vi vil sette inn rett kompetanse for å sluttføre analysen, slik at vi alle kan være helt sikre på at løsningen er sikker. 
 
Vi håper på forståelse for at vi har stengt tilgang til app’en mens vi gjennomfører sikkerhetsanalyser, og vil snarlig komme tilbake med tidspunkt for når app’en igjen kan bli tilgjengelig."

 

Kontaktinfo til skulane:

Hjørungavåg skule

Bigset skule

Hareid skule

Hareid ungdomsskule