Skulevegen stengd i Brandal

I samband med dreneringsarbeid ved Brandal friskule, vil Skulevegen bli stengd frå måndag 24. juni.

Klikk for stort bilete

Vegen blir stengd mellom innkøyrsla til skulen og forbi skulen.

Ingen bebuarar blir stengd inne og det er gode omkøyringsmoglegheiter.