Slik blir juni-rekninga for barnehageplass

På grunn av koronastengte barnehagar, blir junirekninga lågare enn vanleg.

Klikk for stort bileteSyverplassen barnehage i Hareid kommune. 

Barnehagane var stengde 13 dagar i mars og 14 dagar i april*. Dette blir refundert på juni-rekninga. I tillegg blir delar av matpengane refundert sidan det kun har blitt servert frukt og mjølk i barnehagen etter opninga.

Mars- og mai-rekninga er allereie betalt, medan det ikkje blei sendt ut rekning for april

For ein plass utan søskenmoderasjon blir reknestykket for juni slik:

Type plass

Betalt for mars 2020

Fråtrekk 13 dagar i mars *

Skal betale for 8 dagar i april *

Refusjon på juni-rekninga

Betaling for plass i juni

5 dg plass

3135

-1853

1140

-713

3 135 – 713=  2422 kroner

4.dg plass

2508

-1482

912

-570

2508-570=

1938 kroner

3 dg plass

1881

-1112

684

-428

1881-428=

1353 kroner

2,5 dg plass

1568

-927

570

-357

1568-357=

1211 kroner

 

* Full barnehageplass er 22 dager per månad. Ein dag refusjon tilsvarer då om lag 143 kroner.

For ein plass med søskenmoderasjon blir reknestykket for juni slik:­­

30 % søsken-moderasjon

Betalt for mars 2020

Fråtrekk 13 dagar i mars

Skal betale for 8 dagar i april

Refusjon på juni-rekninga

Betaling for plass i juni

5 dg plass

2195

-1297

798

-499

2195-499= 1696 kroner

4.dg plass

1757

-1038

638

-399

1757-399= 1358 kroner

3 dg plass

1317

-778

479

-299

1317-299= 1018 kroner

2,5 dg plass

1098

-649

399

-250

1098-250= 848 kroner

 

Kostpengar
For mars og mai er det allereie betalt inn full månadspris for kostpengar (360 kroner x 2). Delar av dette skal refunderast.

Frå april er kostprisen for frukt/mjølk 60 kroner per månad. Som tabellen viser, for heil plass vert det tilbakebetalt 431 kroner i juni.  Prosentvis tilbakebetaling for reduserte plassar.

 

Til gode for mars 13 dagar

Betale 8 dagar for frukt og mjølk i april

Refusjon mai

Juni betale for mjølk og frukt

Sum refunderte matpengar juni-rekninga

 

Matpengar

- 213 kroner

  1. kroner

- 300 kroner

 60 kroner

- ­­431 kroner

 


For dei som har vedtak om nedsett foreldrebetaling blir det eigne utrekningar for kvar einskild faktura.