Stenger Gamle Brandalsvegen

Den nye vassledninga som er lagd Gamle Brandalsvegen/Teigen skal klargjerast. I samband med det vil vegen vere stengd frå måndag 27. mai og ei veke.

Klikk for stort bilete

Det vil bli gravd to hål, som vist på kart. Gjennom dei skal vassledninga desinfiserast.

Køyrevegen og tilkomstvegen mellom Reina og Gamle Brandalsvegen/Teigen vil vere opne. Innbyggarar i Gamle Brandalsvegen som bur nord for gravinga, må køyre om Reina og gangstien ved Gamle Brandalsvegen 37. Omkøyring vil bli skilta.