Stenging av Kvitholvegen ved krysset til Røysetvegen

Då er Kvitholvegen stengt ved kryss til Røysetvegen. Omkøyring vert via Ulset.