Takk for alle bidrag til fellesfyrverkeriet!

... og det er fortsatt mogleg å gi.

Siste arbeidsdag før jul passer det med ei oppsummering av alle som har bidrege til fellesfyrverkeriet 2018. Vi er svært takksame for alle bidrag, både frå næringsliv og privatpersonar. Det er fortsatt mogleg å gi over Vipps eller konto. Eit eventuelt overskot blir lagt til sides og brukt neste år.

Vipps: 131772

Konto: 3910.59.61905

Fyrverkeriet blir skote opp frå indre molo 31. desember klokka 22:30.

Her er ei liste over dei som hadde gitt per 21. desember:

  • Dimo AS
  • Hareid Group
  • Jets
  • Kleven Verft AS
  • Libra
  • Sparebanken Møre
  • T. Riise
  • Ulmatec Handling
  • Ward1 AS

Til saman har dei gitt om lag 30.000 kroner.

Vi har også fått bidrag frå 83 privatpersonar på til saman  20.400 kroner.

Tusen takk!

I tillegg stiller kommunen med 10.000 kroner.