To ledige, faste sjukepleiarstillingar

Korttidseininga ved Hareid sjukeheim har ledig to faste 100-prosent stillingar som sjukepleiar på dag/kveld og med kvar tredje helg.

Dronebilete av Hadartun. - Klikk for stort bilete Erlend Friestad

Vi jobbar for å gi gode tenester til dei innbyggarane som treng det, og vi jobbar for gode arbeidsvilkår for tilsette. Vi samarbeider tett med andre delar av vår sektor for å sikre gode pasientforløp. Tilsette har fagdag i turnusen sin, og får påverke eiga arbeidstid og fritid gjennom forhandling.

Søknadsfristen er 31. august 2024, vi gjer fortløpande vurdering av kvalifiserte søkjarar.

Les meir og søk her.