Treng møblert leilegheit til vikarlegar

Hareid kommune vil legge til rette for at komande vikarlegar får ein stad å bu.

Klikk for stort bilete Erlend Friestad  

Vi ønsker derfor å kartlegge om det finns møblerte leilegheiter/mindre husvære i kommunen som kan nyttast til dette formålet.

Leigetakar vil vere lege/vikarbyrå, men kommunen kan også vere garantist i enkelte periodar.

I fyrste omgang vil det vere aktuelt å leige i seks månader

Ta kontakt med Nils-Arne Skagøy, 979 64 707, dersom du har aktuelle bustader eller har spørsmål.