TV-aksjon 2018

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

Norge er eit samfunn der forskjellane aukar. Forskjellar som ikkje fyrst og fremst handlar om etnisitet eller religion, kvar du kjem frå eller kven du er. Men om du er innanfor eller utanfor.

Det er mange måtar å vere utanfor på. Frå å mangle ei seng å sove i, til å vere utanfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap.
Dette rammer ikkje berre einskildpersonar, men gir ringverknadar for heile befolkninga.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrar liv. Ved å opne dører og legge til rette for at fleire møtast, skal vi vise kvifor TV-aksjonen i år er viktigare enn aldri før.

Les meir om Kirkens Bymisjons arbeid her.

Bli bøsseberar

Les meir om TV-aksjonen.