Ungdomsklubben opnar over påske!

Hareid kommune signerer fredag avtale med Hareid sokn og KFUK-KFUM Hareid om drift av ungdomsklubb.

Erlend Friestad    

Avtalen gjeld  frå veka etter påske til skuleslutt. Soknet og KM har tilsett ein ungdomsarbeidar for å koordinere arbeidet med ungdomsklubben. Arbeidet er i stor grad basert på frivillige som skal vere til stades i opningstida. Klubben, som skal halde til i dei gamle bibliotekslokala i rådhuskjellaren, skal vere open tre dagar i veka frå kl. 14-17.

Hareid sokn og KFUK-KFUM Hareid har danna eit interimsstyre med to personar frå kvar organisasjon der Gunn Berit Gjerde er leiar.

I ungdomsklubben er det lagt til rette for sosialt samver og aktivitetar, mellom anna spele brettspel, dataspel og billiard. Erlend Friestad