Unngå å sykle hovudvegen til Overåsanden

Vi vil oppmode syklistar og gåande som skal til Overåsanden om å nytte gamlevegen.

Klikk for stort bileteGang- og sykkelveiskilting til Overåsanden Erlend Friestad

Klikk for stort bileteGamlevegen til Hjørungavåg/OveråsandenKlikk for stort bileteGangsti mot gamlevegen sett frå Overåsanden.Vi har fått melding om at barn og andre syklar hovudvegen når dei skal til og frå Overåsanden. Vi vil sterkt fråråde det. Fartsgrensa på vegen er 80 og det er ein del tungtrafikk.

Gamlevegen er fin å sykle på og det er gangsti frå herifrå og ned til Overåsanden. (Sjå kart nedst)

No, når stranda er mykje nytta, vil vi også oppmode bilistar som køyrer på hovudvegen om å vere ekstra merksame på strekninga forbi Overåsanden og tilpasse farta.

Klikk for stort bilete