Utsett folkemøte om kystsoneplan

Erlend Friestad  

Motsegna på framlegget til kystsoneplan frå mellom anna fylket og statsforvaltar gjer det naudsynt å ta ein fot i bakken.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

På kommunestyremøtet torsdag 10. desember, orienterte kommunedirektør Ragnhild Velsvik Berge om arbeidet med kystsoneplanen og motsegna som har kome inn. Ho informerte også at det vil vere naudsynt å halde eit møte med fylket og styringsgruppa for planen. De kan lese alle motsegna som er kome inn til no (per 11. februar) nedst i saka.

Her vil dei sjå på vegen vidare. Vi ser derfor ikkje at det er føremålstenleg å halde folkemøte før dette møtet er unnagjort.

I kommunestyret bad dei folkevalde om at kommunestyret får ein ny orientering om vege vidare i etterkant av møtet, før Hareid kommune held fram med arbeidet.

Det blei også stilt spørsmål i kommunestyret om ikkje Hareid kommune skulle gå ut av det interkommunale samarbeidet og lage eigen kystsoneplan.

Sidan folkemøtet er utsett, vil også høyringsfristen bli utsett tilsvarande. Vi kjem tilbake med datoar for både det eine og det andre.

De kan sjå heile orienteringa og debatten i etterkant i videoen under. Orienteringa startar 6 minutt og 20 sekund ut i sendinga:

Høyringssvar kystsoneplan
Tittel Publisert Type
Hjørungavåg vikingpark - Kartutsnitt Liavågen (DokID 266013)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hjørungavåg vikingpark - Kartutsnitt Liavågen (DokID 266013).pdf
Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring (DokID 274128)

11.02.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring (DokID 274128).docx
Mattilsynet - Uttale til interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre (DokID 274716)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mattilsynet - Uttale til interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre (DokID 274716).pdf
Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring kystsoneplanen del 3 (DokID 274661)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring kystsoneplanen del 3 (DokID 274661).pdf
Mørenett - Innspel til høyring interkommunal kystsoneplan Hareid kommune (DokID 273032)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mørenett - Innspel til høyring interkommunal kystsoneplan Hareid kommune (DokID 273032).pdf
Søre Sunnmøre fiskarlag - Hallefjorden (DokID 274663)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søre Sunnmøre fiskarlag - Hallefjorden (DokID 274663).pdf
Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring kystsoneplanen del 3 (DokID 274667)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring kystsoneplanen del 3 (DokID 274667).pdf
Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring kystsoneplan del 2 (DokID 274681)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søre Sunnmøre fiskarlag - Svar på høyring kystsoneplan del 2 (DokID 274681).pdf
Fiskeridirektoratet - Motsegn til planforslag - Høyring og offentleg ettersyn av interkommunal kystsoneplan for Ytre Søre Sunnmøre (DokID 274145)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fiskeridirektoratet - Motsegn til planforslag - Høyring og offentleg ettersyn av interkommunal kystsoneplan for Ytre Søre Sunnmøre (DokID 274145).pdf
Søre Sunnmøre fiskarlag - Høyringssvar Interkommunal kystsoneplan (DokID 274660)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søre Sunnmøre fiskarlag - Høyringssvar Interkommunal kystsoneplan (DokID 274660).pdf
Øystein Alme Lokalitetar i Hareid for sjøbasert oppdrett (DokID 256903)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Øystein Alme Lokalitetar i Hareid for sjøbasert oppdrett (DokID 256903).pdf
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal - Interkommunal kystsoneplan for ytre Søre Sunnmøre som omfattar kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven og Ulstein (DokID 275196)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Statsforvaltaren i Møre og Romsdal - Interkommunal kystsoneplan for ytre Søre Sunnmøre som omfattar kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven og Ulstein (DokID 275196).pdf
Møre og Romsdal fylkeskommune - Hareid, Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven kommunar - interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre - offentleg ettersyn - motsegn (DokID 275261)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møre og Romsdal fylkeskommune - Hareid, Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven kommunar - interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre - offentleg ettersyn - motsegn (DokID 275261).pdf
Øystein Alme - Uttale til Interkommunal kystsoneplan januar 2022 (DokID 274541)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Øystein Alme - Uttale til Interkommunal kystsoneplan januar 2022 (DokID 274541).pdf
Kystverket - Fråsegn til offentleg ettersyn av Interkommunal kystsoneplan for Ytre Søre Sunnmøre - Møre og Romsdal fylke (DokID 274578)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kystverket - Fråsegn til offentleg ettersyn av Interkommunal kystsoneplan for Ytre Søre Sunnmøre - Møre og Romsdal fylke (DokID 274578).pdf
Direktoratet for mineralforvaltning - Fråsegn til høyring og offentleg ettersyn av interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre - Hareid kommune (DokID 274432)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Direktoratet for mineralforvaltning - Fråsegn til høyring og offentleg ettersyn av interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre - Hareid kommune (DokID 274432).pdf
NVE sin uttale - Offentlig ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre (DokID 273068)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NVE sin uttale - Offentlig ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre (DokID 273068).pdf
Mowi - Interkommunal kystsoneplan innspel (DokID 274844)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mowi - Interkommunal kystsoneplan innspel (DokID 274844).pdf
Hjørungavåg vikingpark - Skjema for innspel til Møre Pilot (L)(104839)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hjørungavåg vikingpark - Skjema for innspel til Møre Pilot (L)(104839).pdf
Søre Sunnmøre fiskarlag - Sandsfjorden (DokID 274665)

11.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søre Sunnmøre fiskarlag - Sandsfjorden (DokID 274665).pdf