Vassbrot i Brandal

Vassbrotet er lokalisert og vil bli fiksa i løpet av tidleg kveld.

Klikk for stort bilete

Oppdatering kl 15:45: 
Vassbrotet er lokalisert ved Brandalsvegen 35. Vi startar å reparere kl 18 og reknar med at vatnet vil vere tilbake 2-3 timar etter det. Heldigvis er det berre seks husstandar som er råka og dei er informert.

 

Opphaveleg sak kl 11:00:
Vi har fått meldingar om vassbrot i Brandal. Vi har ikkje klart å lokalisere brotet enno. Medan vi arbeider med å finne lekkasjen, må vi stenge vatnet i fleire soner. Dette vil føre til at husstander i heile Brandal vil vere utan vatn i perioder når sona dei er i blir stengd.