Vi ser etter pleiemedarbeidar i helgestillingar

Sjukeheim og heimesjukepleien har no fleire ledige helgestillingar med arbeid kvar tredje helg. Stillingsprosent er om lag 12 prosent.

to som held hender - Klikk for stort bilete Pexels
  • Du bør ha eit ønske om å jobbe innan helse og omsorg-sektoren.
  • Du bør ha ei interesse for å jobbe med eldre menneske
  • Det er ein fordel viss du er under utdanning innan helse og sosialfag

Les meir og søk her.