Vi treng fagarbeidar med ansvar for veg

Hovudoppgåvene vil vere drift og vedlikehald av dei kommunale vegane.

Klikk for stort bilete Erlend Friestad

Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere:

  • Vedlikehald av asfalt- og grusvegar
  • Vinterdrift
  • Grøftereinsk, kantklipp, kosting, tøming av sandfang og kummar og gravearbeid
  • Vedlikehald av utstyr
  • Dokumentasjon og oppfølging av drift-, vedlikehalds- og anleggsoppgåver 
  • Etterkvart gå inn i teknisk vakt 
  • Du må rekne med å utføre andre oppgåver i eininga

Les meir om stillinga og søk her.

Søknadsfrist 13. august.