Offentleg anskaffing - Sak- og arkivsystem for Søre Sunnmøre IKT

Signatur - Klikk for stort bilete Illustrasjon HK

 

Konkurransen gjeld avtale om levering av elektronisk sak-/arkivsystem med support/vedlikehold.

Tidsfrist for å motta tilbod eller førespurnad om deltaking er 04.06.2018 kl. 12:00

Dette inneber ei komplett løysing for kommunane og skal sørge for at den daglege drifta fungerer så optimalt som muleg. Også selskap deltakarane har eigarinteresser i skal kunne bruke løysinga utan ekstra kostnadar. Det er sterkt fokus på effektive arbeidsprosessar i kommunane, og eit nytt sak-/arkivsystem skal understøtte nettopp dette. Systemet skal dirfor ha tett integrasjon mellom dei administrative systema og ikkje minst fagsystema i kommunane.

Meir informasjon om anskaffinga finn de på Doffin.

Publisert av Helga Bøe-Grimstad. Sist endra 07.05.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering