Her er alle dei nyvalde politikarane

Sjå kven som skal sitte i utvala og vere utsendingar frå Hareid kommune.

Klikk for stort bileteBilete frå det konstituerande kommuenestyremøtet i Hareid kommune 24. oktober 2019.  

Det konstituerande kommunestyremøtet for Hareid kommune i perioden 2019-2023 blei heldt 24. oktober 2019.

Kommunestyret valde då formannskap, ordførar og varaordførar, ei rekke utval og utsendingar frå Hareid kommune.

Sjå her for oversikt over kven som sit i kommunestyret.

Formannskapet 2019-2023

Ordførar blei Bernt Brandal, Folkelista for Hareid kommune

Varaordførar blei Annika Brandal, Venstre.

Resten av formannskapet består av

Oskar Grimstad, Frp

Jeanette Teigane, Frp

Berte Holstad Engen, Høgre

Ragnhild Nedrelid, Ap

Ranja Dimmen Alme, Folkelista.Formannskapet skal innstille i alle saker som skal opp i kommunestyret. Dei gjer elles vedtak i saker der kommunestyret har gitt dei mynde til å fatte vedtak. Her kan du lese reglementet til formannskapet.

 

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunane sitt interne kontrollorgan. Det skal føre løpande kontroll med kommunen si verksemd på vegne av kommunestyret.

For å vere so uavhengig som mogleg, er kontrollutvalssekretariatet ikkje ein del av kommuneadministrasjonen. Her kan du få meir informasjon om kontrollutvalet

Kontrollutalet 2019-2023 består av følgande medlemmar:

 • Audun Ulstein, H, leiar
 • Øyvind Grimstad, uavhengig, nestleiar
 • Kjersti Røyset Topphol, KrF
 • Inga Ishild Hareide, Foha
 • Greta Kirkebø, V

Vararepresentantar er

 1. Gunnar Riise, H
 2. Modulf Røyset, Ap
 3. Hallgeri Tegne, Foha
 4. Åse Kristensen Pilskog, V
 5. Bjørg Bakke Holstad, KrF
 6. Linda Haddal Røssevoll, H
 7. Odd Gunnar Kleppe, Frp

 

Levekårsutvalet

Levekårsutvalet skal handsame alle saker og gi tilråding i alle saker under deira ansvarsområde. LKU har ansvar for mellom saker som gjeld barnehage, skular og kultur.

Her kan du lese reglementet for LKU og ein oversikt over fullstendig ansvarsområde.

Levekårsutvalet i Hareid kommune vil i perioden 2019-2023 bestå av

 • Sverre Jarl Ulstein, Frp
 • Marius Knutsen Liavåg, Frp
 • Wenche Johanne Holstad Jøsok, H
 • Annika Hove, Foha
 • Einar Jarle Måseide, Foha
 • Hege Holstad, Ap
 • Jenny Helen Korsnes,V

Vararepresentantar frå Frp og Høgre

 1. Robert Flø
 2. Lillian Hilde Grimstad
 3. May Britt Ertesvåg
 4. Kai Endre Stridh
 5. Alice Strømmegjerde

Vararepresentantar frå Folkelista og KrF

 1. Kristine Hareide, Foha
 2. Øyvind Grimstad Gryt, Foha
 3. Turid Engen, KrF
 4. Joachim Moldskred, Foha

Vararepresentantar frå Arbeidarpartiet:

 1. Jeyuran Vijayaratnam
 2. Linn Urke
 3. Ivar-Aage Røyset

Vararepresentantar frå Venstre

 1. Odd Erling Norheim Eriksen
 2. Elisabeth Warpe
 3. John Frode Kvam

Leiar er Hege Holstad

Nestleiar er Einar Jarle Måseide

 

Næring- og miljøutvalet

Næring- og miljørutvalet skal handsame alle saker og gi tilråding i alle saker under deira ansvarsområde. NMU har mellom anna for saker I teknisk sector.

Her kan du lese reglementet for NMU og fullstendig oversikt over ansvarsområde.

 

Næring- og miljøutvalet i Hareid kommune vil i perioden 2019-2023 bestå av

 • Kjetil Nesset, Foha
 • Ann-Christin Bonde Helliksen, V
 • Hallvard Sæverud, KrF
 • Ingebjørn Grimstad, Frp
 • Kjell Marø, Frp
 • Alice Strømmegjerde, H
 • André Bårslett, Ap

Vararepresentantar frå Folkelista og KrF

 1. Gunn Bente Drevland, Foha
 2. Thor Ove Rekdal Nedrelid, V
 3. Annika Hove, Foha
 4. Ivar Karl Liaset, Foha
 5. Jenny Helen Korsnes, V

Vararepresentantar frå Frp og Høgre:

 1. Vegard Gjerde, H
 2. Wenche Jøsok, H
 3. NIls Johan Brandal, Frp
 4. Anders Riise, H
 5. Bente Bjørvig, Frp

Vararepresentantar frå Arbeidarpartiet

 • Christina Kaldhol
 • Frank Grimstad
 • Andrzej Flemming

Leiar i NMU er Kjetil Nesset.

Nestleiar i NMU er Hallvard Sæverud.

 

Valutvalet

Valutvalet (tidlegare valnemnd) er eit folkevald organ som førebur val av folkevalde organ og representantar for Hareid kommune. Valutvalet leverer innstilling til formannskapet som igjen sender sakene til kommunestyret.

Samansetninga av valutvalet er litt annleis enn i dei andre utvala. Alle politiske partia er representert med ein representant uavhengig av storleik.

Valutvalet i Hareid kommune vil i perioden 2019-2023 bestå av

 • Ivar-Aage Røyset, Ap
 • Kristian Fuglseth, Foha
 • Jenny Helen Korsnes, V
 • Hallard Sæverud, KrF
 • Wenche Johanne Holstad Jøsok, H
 • Kjartan Grimstad, Frp

Vararepresentant frå Ap:

 1. Vigdis Riise, Ap

Vararepresentantar frå Folkelista:

 1. Annika Hove
 2. Einar Jarle Måseide

Vararepresentantar frå Venstre:

 1. Einar Warholm
 2. Ann-Christin Bonde Helliksen

Vararepresentant frå Krf:

 1. Turid Engen

Vararepresentantar frå Høgre og Frp:

 1. Cecilie Bjørlykke, H
 2. Jeanette Teigane, Frp

 

Leiar er Kristian Fuglseth, Foha

Nestleiar er Wenche Jøsok, H

 

Utsendingar frå Hareid kommune

 

Utsendingar til representantskapet i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk:

Ordførar og leiar i NMU

Vararepresentantar:

Varaordførar og nestleiar i NMU

 

Utsending til KS sitt fylkesmøte:

Ordførar og varaordførar

Vararepresentantar:

Audun Ulstein og Oskar Grimstad