Marie Lovise Widnes til minne

Ei lita utstilling i biblioteket.

Grammofonplater er lånt ut til biblioteket av Arild Torvud Olsen.