Vårprogram

Har du idéar til kva som kan vere av arrangement og  aktivitetar på biblioteket? 

Ynskjer du å hjelpe til?  Ta kontakt er du snill:)

Alle arrangement er gratis, men om nokon har ynskje og anledning til å bidra til fleire arrangement så er det kjærkome at du vipsar til biblioteket sin arrangementskonto 617596.