Lånekort

Lånekort får du på biblioteket eller du kan opprette digitalt, nasjonalt lånekort om du er over 13 år.

 

Alle som er busett i Noreg har rett til å få lånekort, og kortet er gratis for nye lånarar. Personar over 15 år må vise gyldig legitimasjon med bilete og personnummer. Barn under 15 år må ha med underskrift frå en av sine føresette.

  • Ta alltid med lånekortet når du kjem for å låne. Du lånar sjølv i dei to automatane i biblioteket med lånekortet ditt.
  • Lånekortet er personleg og må ikkje lånast bort til andre
  • Lånekortet sin eigar er ansvarleg for det som lånast på kortet. Føresette er ansvarlege for det barn lånar.
  • Føresette har ansvar for å vegleide barna slik at dei lærer å overhalde lånefristane og behandle biblioteket sitt materiale fint.
  • Alle nye lånarar må sette seg inn i lånereglane.

 

Nasjonalt lånekort
er eit lånekort som gjer at du kan låne i alle bibliotek i Noreg. Dersom du allereie har dette lånekortet (frå eit anna bibliotek) og ønskjer å bruke det her hos oss, må du vise kortet og legitimasjon i skranken slik at vi kan registrere deg her på biblioteket. 

Om du er over 13 år kan du kan opprette digitalt Nasjonalt lånekort.  Ein må ha MinID for å opprette digitalt Nasjonalt lånekort.

Mista/tapt kort
Det er gratis å få lånekort første gong, men dersom du mistar kortet må du betale 10,- for å få nytt kort. Gi beskjed til biblioteket om du mistar eller lånekortet blir stole. Biblioteket vil sperre det for å unngå misbruk inntil du får ordna med nytt kort.