Tilleggsakliste til møte i formannskapet 14.05.18

Ordførarklubbe - Klikk for stort bilete

 

I tilleggsaklista finn de saksinformasjon om Breibandsutbygging for Snipsøyrdalen og Almestrranda og tilleggsinformasjon til PS 58/18.

Møte vert halde i Myravegen 11 kl. 12:00. Møtet er ope for alle.

 

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

Politiske saker

PS 52/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 53/18 Godkjenning av protokoll førre møte

PS 54/18 Referatsaker

RS 20/18 Løyve til tiltak utan ansvarsrett 45/70 Garasje 2018/753

RS 21/18 Klarare informasjon om hending 10.02.2018 - til sak PS

FSK 58/18 og KST 21/18 2016/1473

Politiske saker

PS 55/18 Kompetanseplan for grunnskulen 2018-2022 2018/701

PS 56/18 Utviding av introduksjonsprogrammet til inntil 4 år 2018/754

PS 57/18 Kompetanseplan for velferd 2018-2020 2016/1304

PS 58/18 Prikkbelastning i høve avvik 10.02.18 - Hareid Pizza og

Pub 2016/1473

PS 59/18 Sidegreiner i vatn - og avløpsprosjekt 2018/973

PS 60/18 Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp 2018/211

PS 61/18 Varsel om oppstart og offentleg ettersyn av forslag til

planprogram 2018/998

PS 62/18 Breibandsutbygging for Snipsøyrdalen og Almestranda 2018/749

Her finn de dokumentasjonen:

Møteinnkalling 20180514

Møteinnkalling 20180514 - tilleggsakliste

Publisert av Helga Bøe-Grimstad. Sist endra 11.05.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering