Politikk

Hareid formannskap 2015 - 2019 - Klikk for stort bileteHareid formannskap 2015 - 2019 Helga Bøe-Grimstad

Tanken bak det lokale sjølvstyret (formannskapslova frå 1837) er at kommunane skal ta avgjersler i saker som angår dei sjølve. Eit viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærleik til dei avgjerslene som vert tatt.

Kommunen har hovudansvar for å arbeide for lokalbefolkninga sine interesser.

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Kommunestyret vel ordførar,varaordførar og formannskap. 

I Hareid kommune er det servicetorget og politisk sekretariat som er politisk sekretariat. Det er rådmannen som innstiller i alle saker som vert lagt fram for politisk handsaming.

Publisert av Helga Bøe-Grimstad. Sist endra 14.03.2017
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Helga Bøe Helga Bøe Leiar
928 32 786
@ Helga Bøe
Anne-Karete  Mork Anne-Karete Mork Konsulent
909 33 922
@ Anne-Karete Mork
Sissel Nevstad Sissel Nevstad Sakshandsamar
948 73 010
@ Sissel Nevstad
Login for redigering