Sjølvbetening

Her finn du fleire tema kor du som brukar har moglegheit til å få tilgang til kommunale tenester på eiga hand, anten det er snakk om tilgang til søk i biblioteket, fylle ut elektroniske skjema mv.

Treng du hjelp til tenestene under Sjølvbetjening ta kontakt med servicetorget på tlf. 70 09 50 10 eller finn tilsette i organisasjonsoversikta.

Publisert av Helga Bøe-Grimstad. Sist endra 11.09.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering