Offentlege anskaffingar
Publisert 16.05.2018

Hareid kommune har motteke to spørsmål frå tilbydar knytt til anskaffinga.

 

 

Publisert 09.05.2018
Miljøgateprosjektet - plan

Føremålet med anskaffinga er å finne eigna entreprenør som skal etablere ein ny støtteveg til bustadane på oppsida av Kjøpmannsgata. I samband med opparbeiding av miljøgata i Hareid sentrum vil ei rekke med hus miste tilkomsten sin. Det skal difor etablerast ein ny tilkomstveg på baksida av husa. Det skal og planerast eit areal som skal kunne nyttast som riggplass for anleggsarbeid med avlastingsveg og som ledd i opparbeiding av miljøgateprosjektet. .

Tilbodsfrist 24.05.18 kl. 11:00.

Publisert 07.05.2018
Signatur

 

Konkurransen gjeld avtale om levering av elektronisk sak-/arkivsystem med support/vedlikehold.

Tidsfrist for å motta tilbod eller førespurnad om deltaking er 04.06.2018 kl. 12:00

Publisert 09.04.2018
Signatur

Hareid kommune byr inn til konkurranse med forhandling om utvikling, prosjektering og bygging av Hareid helsehus i samspelentreprise med incitament og tidleg involvering.

Publisert 21.03.2018
Hjørungavåg skule

Hareid kommune skal skifte tak på gymsalen ved Hjørungavåg skule. Både eks. taktekking og undertak skal fjernast. Nytt undertak og taktekking med stålpanner skal monterast .

Ny frist: 26.03.2018 kl. 12:00.

Publisert 28.02.2018
Fotballhall - skisse

 

 

Frivillig kunngjering på Doffing for kjøp av byggeleiar og annan byggfagleg bistand for bygging av fotballhall. Alle dokument er å finne på doffin.no.

Tilbodsfrist 14.03.2018.

Publisert 14.02.2018
Hareid rådhus

Hareid kommune skal skifte ut vindu og ytterdører, demontere ytterveggar som er av tre, samt skifte ut varmeanlegget, som er av type vassboren varme.

Formålet med anskaffinga vil vere å oppnå best mogleg pris og kvalitet.

Frist for innlevering 02.03.2018 kl. 12:00

Publisert 23.10.2017
Rundkøyring Holstad

 

Føremålet med anskaffinga er å finna eigna leverandør for prosjektering av rundkjøring Holstad. Denne må byggast ut i samband med realiseringa av Holstad bustadfelt.

For ytterlegare informasjon om innhald i anskaffinga vert det vist til del II vedlegg 1.

Frist for innlevering 13.11.2017 kl. 12:00.

Publisert 17.10.2017
Signatur

 

Hareid kommune skal utføre ein jobb der vi treng prisar pr. time for maskin, lastebil og borerigg. Sjå vedlagt teikning.

Vi skal grave ei grøft der vi reknar med at vi må ned på ca. 1,5 - 1,8 m djupne og ei breidde på ca. 1,2 – 1,5 m i botnen. Lengda på grøfta blir ca. 150 m.

Vi skal holde folk i grøfta sjølve og også holde alt tilfang og 16 – 22 singel. Anna fyll masse som trengs får den som får anbodet levere, til godkjente priser.

Frist for innlevering 26.10.2017 kl. 12:00.

Publisert 17.10.2017
Hammarstøylvatnet.jpg

Hareid kommune ynskjer å finne eit firma som kan prosjektere nytt inntak i Hammarstøylvatnet. Det er ønskeleg at dei som vinn konkurransen også kan stå for anskaffing av firma som kan utføre arbeidet med byting av inntak. Frist for innlevering av tilbod er 07.11.2017 kl. 12:00.

Publisert 16.10.2017
Spor i snø

 

Hareid kommune inviterer til konkurranse av brøyteroder i kommunen. Frist for innlevering 31.10.17 kl. 12.00.

Publisert 28.08.2017
Hareid rådhus

 

Det skal monterast ny belysning og systemhimling på rådhuset, i tillegg til noko ombygging av ventilasjonsanlegget.

Publisert 15.08.2017
Hamnavegen

 

Hareid kommune skal utbetre Hamnavegen og ynskjer anbod frå ein utførande som kan utføre heile oppdraget.

Frist for innlevering av anbod er 28.08.2017.

Publisert 24.07.2017
Signatur

Vi ynskjer ein å kome i kontakt med private interesser som ynskjer å gi tilbod på å selje aktuelle
tomter som er egna til oppføring av eit slikt bygg. Frist 09.08.2017.

Publisert 04.07.2017
arbeid/tastatur

 

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane. 

Publisert 22.06.2017
Signatur

 

Hareid kommune inviterer til konkurranse om prosjektleiar Holstad byggefelt i Hareid kommune. Frist for innsending av tilbod er 28.07.2017

Fann du det du leita etter?
Login for redigering