Offentlege anskaffingar
Publisert 14.02.2018
Hareid rådhus

Hareid kommune skal skifte ut vindu og ytterdører, demontere ytterveggar som er av tre, samt skifte ut varmeanlegget, som er av type vassboren varme.

Formålet med anskaffinga vil vere å oppnå best mogleg pris og kvalitet.

Frist for innlevering 02.03.2018 kl. 12:00

Publisert 23.10.2017
Rundkøyring Holstad

 

Føremålet med anskaffinga er å finna eigna leverandør for prosjektering av rundkjøring Holstad. Denne må byggast ut i samband med realiseringa av Holstad bustadfelt.

For ytterlegare informasjon om innhald i anskaffinga vert det vist til del II vedlegg 1.

Frist for innlevering 13.11.2017 kl. 12:00.

Publisert 17.10.2017
Signatur

 

Hareid kommune skal utføre ein jobb der vi treng prisar pr. time for maskin, lastebil og borerigg. Sjå vedlagt teikning.

Vi skal grave ei grøft der vi reknar med at vi må ned på ca. 1,5 - 1,8 m djupne og ei breidde på ca. 1,2 – 1,5 m i botnen. Lengda på grøfta blir ca. 150 m.

Vi skal holde folk i grøfta sjølve og også holde alt tilfang og 16 – 22 singel. Anna fyll masse som trengs får den som får anbodet levere, til godkjente priser.

Frist for innlevering 26.10.2017 kl. 12:00.

Publisert 17.10.2017
Hammarstøylvatnet.jpg

Hareid kommune ynskjer å finne eit firma som kan prosjektere nytt inntak i Hammarstøylvatnet. Det er ønskeleg at dei som vinn konkurransen også kan stå for anskaffing av firma som kan utføre arbeidet med byting av inntak. Frist for innlevering av tilbod er 07.11.2017 kl. 12:00.

Publisert 16.10.2017
Spor i snø

 

Hareid kommune inviterer til konkurranse av brøyteroder i kommunen. Frist for innlevering 31.10.17 kl. 12.00.

Publisert 28.08.2017
Hareid rådhus

 

Det skal monterast ny belysning og systemhimling på rådhuset, i tillegg til noko ombygging av ventilasjonsanlegget.

Publisert 15.08.2017
Hamnavegen

 

Hareid kommune skal utbetre Hamnavegen og ynskjer anbod frå ein utførande som kan utføre heile oppdraget.

Frist for innlevering av anbod er 28.08.2017.

Publisert 24.07.2017
Signatur

Vi ynskjer ein å kome i kontakt med private interesser som ynskjer å gi tilbod på å selje aktuelle
tomter som er egna til oppføring av eit slikt bygg. Frist 09.08.2017.

Publisert 04.07.2017
arbeid/tastatur

 

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane. 

Publisert 22.06.2017
Signatur

 

Hareid kommune inviterer til konkurranse om prosjektleiar Holstad byggefelt i Hareid kommune. Frist for innsending av tilbod er 28.07.2017

Fann du det du leita etter?
Login for redigering